ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

15, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

నండూరి వారి ముక్తకాలు - 1


మా గురువు గారు కీ.శే. నండూరి రామకృష్ణమాచార్య గారి ముక్తక పద్యాలను కొన్నింటిని అప్పుడప్పుడూ ధారావాహికంగా అందించబోతున్నాను. మొదటి భాగం మీ కోసం ... ఆస్వాదించండి