ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

16, జూన్ 2013, ఆదివారం

నవరస భరితం నండూరి పద్యం - 1


లోగడ "నండూరి వారి ముక్తకాలు" శీర్షికతో మా గురువు గారి పద్యాలను కొన్నింటిని నేను ధారావాహికగా ప్రచురించడం జరిగింది. 
ఇప్పుడు మా గురువు గారి రచనలు మరి కొన్నింటిని "నవరస భరితం నండూరి పద్యం" శీర్షికన ధారావాహికగా ప్రచురించ దలచాను. ఆస్వాదించి ఆనందించండి.

- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర