ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

9, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

వేమరాజు నరసింహారావు సాహిత్య పురస్కారం

12 డిసెంబర్ 2014 సాయంత్రం 6 గం||లకు "రవీంద్ర భారతి కాన్ఫరెన్స్ హాల్"లో  స్వర్గీయ వేమరాజు నరసింహారావు స్మారక సాహిత్య పురస్కార ప్రదానోత్సవ సభ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సభానంతరం బాలలచే "భువన విజయం" సాహిత్య రూపకం ప్రదర్శించబడుతుంది. సాహిత్యాభిమానులకు ఇదే మా ఆహ్వానం.

- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర