ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

8, జూన్ 2011, బుధవారం

సాహిత్యాభిమానులందరికీ ఆహ్వానం

ప్రముఖ సాహిత్య విమర్శకులు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం రిటైర్డ్ డీన్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, ఆచార్య ఎస్వీ. రామారావు గారి సప్తతి అభినందన సభ ఆహ్వాన పత్రిక :