ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

22, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

"శ్రీమదాంధ్ర శివానంద రామాయణము (బాల కాండము)" కావ్యావిష్కరణ

ప్రముఖ పద్యకవి ఆచార్య వి.యల్.యస్. భీమశంకరం గారు రచించిన "శ్రీమదాంధ్ర శివానంద రామాయణము (బాల కాండము)" కావ్యావిష్కరణ మహాసభకు సాహిత్యాభిమానులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానము.

- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి